Stenby skans

Stenby skans
Stenby skans eller Stenby borg efter en skiss av Richard Dybeck 1861
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1950

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Richard Dybeck 1861