Bresshammar

Bresshammar

Bresshammar donerades av Karls IX till sysslomannen för Strängnäs domkyrka.

På ägorna finns lämningar efter ett tegelbruk där tegel slagits till domkyrkan i Strängnäs (ur boken Södermanland, tryckt 1949).

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1949

Fotograf

okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.