Tosterö skola 1953-1954

Tosterö skola 1953-1954
Skollärare Sixten moberg
Rolf Nykvist, Bo Björkman, karl Åke Hjellström, Bo Gustavsson, Jan Lagerkvist, Knut Svensson, okänd, Lars Flodin
Per-Olof Nykvist, Leif Sjöberg, Jonas Olsson, Göran Dahlström Aina Johansson, okänd, Sonja Eriksson, Hans Karlsson, Björn Gustavsson, Björn Wallberg, Göran Nykvist
Inga-Lill Dahlström, Anita Wahlberg, okänd, Kerstin Lindvall, Birgitta Gustavsson, Mai Rytterlund Älvan Boström, Laila Klintberg, Mona Sagerståhl
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1953

Fotograf

Okänd konstnär