Tosterö skola 1930-talet

Tosterö skola 1930-talet
Läraren i hatt heter Arvid Franzén och gossen längst till höger i övre raden heter Karl-Erik Enblom.
Arvid Franzén dog  1 september 1960 under en matematiklektion.