Sanda och Tosterö skola

Sanda och Tosterö skola
Se vidare pdf-dokument.

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Ritad illustration.