Bråtorp

Bråtorp

Bråtorp
Äldsta skriftliga belägg är från 1366 och tidigaste  kartan är från 1728.

Torpet har även kallats Trefottorp. Har tillhört Tynnelsö

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1949

Fotograf

okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.