Anna Lisa Heimdal

Anna Lisa Heimdal
Anna Lisa Heimdal konfirmation. Anna Lisda är dotter till skomakare Erik Martin Heimdal och hans hustru Anna Maria Hällbom
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1937

Fotograf

Okänd. Bilden skänkt av Ulf Cassel