Tynäs runsten

Tynäs runsten
Tynäs runsten står på södra sidan av vägen mellan Sundby och Tynäs, ca 1 km från Sundby.