Sundby villasamhälle

Sundby villasamhälle
Sundby villasamhälle heter numer Abborrberget
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1940

Fotograf

Almquist & Cöster