Sundby kyrka interiör

Sundby kyrka interiör
Bänkar, predikstol, altare, ljusstakar och ljuskronor var tillverkade av hospitalets patienter i början på 1920-talet.
Hospitalpredikanten höll gudstjänst varje söndag.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1960

Fotograf

Arne Lundh