Sundby sjukhuskyrka

Sundby sjukhuskyrka
Sundby sjukhuskyrka invigdes 1926, då hade kyrkan varit färdig i flera år, men inredningen saknades.
Fotograf

Arne Lundh