Sundby vattentorn

Sundby vattentorn

Sundby vattentorn byggs

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1918

Fotograf

Okänd