Kerstin och Lars Thor

Kerstin och Lars Thor
Kerstins 60-årsdag 1996-01-06
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1960

Fotograf

foto skänkt av Lars Thor