Enhammar 1950

Enhammar 1950
På tomten Enhammar Lyckebo står Karl-Erik Enbloms droska, en Ford 39.
I bakagrunden syns sommarstugan där Näslunds från Stockholm hyrde. Numera benämns nuvarande villan för Enhammar nr 1.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1950

Källa:

o