SamlingarMuseet, inrymt i det gamla sockenmagasinet, visas med guide  varje sommar under två veckor efter midsommar.

 

Arkivet förvarar föreningens samlingar t.ex.:

Fotoalbum:

I samlingen ingår bl.a. Gårdar och torp, Broar och färjor, Aspö kyrka och präster, Kvarnen vid Bädaren, Skolorna på Tosterö, Aspö och Oknö, Museét – Sockenmagasinet, Ortsbor från förr och nu, Skolfoton ……

Diabilder:
C:a 1000 bilder

Klippböcker:
Från 50-talet till nutid, insamlingen fortgår alltjämt.
Består idag av c:a 30 volymer.

 

 

 

 

 

 

Förening:

Aspö-Tosterö Hembygdsförening

Skapad av: (2014-09-11 12:08:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Aspö-Tosterö Hembygdsförening (2021-02-17 11:35:56) Kontakta föreningen