Historik


Aspö-Tosterö-Oknö ligger i en idyllisk sörmlandsmiljö mitt mellan Strängnäs och Enköping.

Aspö-Tosterö Hembygdsföreningen startade som studiecirkel som blev startskottet till att föreningen bildades 1955.

Förenings geografiska verksamhetsområde utgörs av Aspö, Tosterö och Oknö i Strängnäs Kommun. Hembygdsrörelsens ändamål är att ”vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv”. Verksamheten går ut på att samla in och förvara kulturintressanta föremål - Att efterforska, avbilda och vårda allt som rör bygdens historia samt offentliggöra detta -Att stödja och genomföra aktiviteter i föreningens anda -Att samarbeta med föreningar med sammanfallande intressen.

Verksamhet idag

Föreningen har ett arkiv, som finns i Aspö Bygdegård. Där har man samlat äldre handlingar och avskrifter av arkivalier som rör traktens historia. Föreningen samlar även in äldre fotografier och har fått ett stort antal diabilder tagna i socknen under 1970- och 1980-talen. Medlemmar arbetar med att lägga ut detta material på Bygdeband.

Museet, inrymt i det gamla sockenmagasinet, visas varje sommar under  två veckor efter midsommar. Då har föreningen i samarbete med Strängnäs Domkyrkoförsamling med Aspö, kyrkan och museet öppna med guider på plats.

För vidare information om vårt program - se "Aktiviteter".

 

Editerad av: Inger Öberg (2020-10-13 13:26:00)