INSTÄLLDA AKTIVITETER

 

Förutom de aktiviteter som redan blivit inställda, ställer hembygdsföreningen även in följande:

Berättarafton  Smedsbo bystuga, 22 nov, är inställd.


Editerad av: Began Wahllman (2020-10-04 14:11:24)