Om oss

 

Aspeboda hembygdsörening arbetar bl. a för att:

  • Bevara och stärka bygdens kultur
  • Samla, vårda och förvalta föremål som visar bygdens historia och fädernas liv, arbete, seder och bruk
  • Uppteckna och bevara berättelser, händelser, byars och släkters historia, dokument och bilder
  • Sprida information om bygdens historia genom vårt hembygdsmuseum, övriga samlingar och intressanta platser.

Hembygdsföreningen bildades den 8 nov 1964 men redan vid mitten av 1920-talet hade dåvarande kyrkoherde Valter Vestling i Aspeboda börjat samla in föremål till ett hembygdsmuseum i prästbodarna. J-E Kvarnström donerade vid denna tid även ett mindre härbre med gamla föremål.

När hembygdsföreningen hade bildats övertog denna ansvaret för såväl samlingarna i hembygdsmuseet som för härbret.

Föreningen hade under det första året 86 medlemmar. 2015 var antalet medlemmar 145.

Postmästare Gunnar Sellin testamenterade 1985 sin gård i Olsbacka till hembygdsföreningen. Denna är idag föreningens hembygdsgård. Den ligger på historisk mark eftersom den kände bergsfogden Måns Nilsson Svinhufvud bott på platsen.

I anslutning till hembygdsgården finns även en lillstuga som inrymmer ett skolmuseum samt en smedja och ett brandförsvarsmuseum.

Där finns även den s.k Fläskkällaren.

Hembygdsmuseet är fortfarande inrymt i prästbodarna i närheten av Aspeboda kyrka och församlingshem. Där finns även Kvarnströms härbre.

Föreningen underhåller och sköter tre historiska vandringsleder nämligen Kåres väg, Valsforsstigen och Kapellbergsstigen.

Sedan 2012 har föreningen dessutom ansvar för ”Pilgrimskapellet” som uppförts på Kapellgrund.

Föreningen disponerar också en kolarkoja, som är belägen någon kilometer från Aspeboda kyrka.

Återkommande aktiviteter

Hembygdsföreningen arrangerar årligen:

Kväll vid Kolarkojan (någon gång i maj)

Midsommarfirande

Hembygdsgårdens dag (första helgen i augusti)

Berättarafton i Smedsbo Bystuga (mitten av november)

Friluftsgudstjänster i Hembygdsgården samt Pilgrimskapellet i samarbete med Aspeboda församling

Kyrkkaffe1:a söndagen i advent i Församligshemmet

Hembygdsföreningen samarbetar med Aspebodaskolan för att sprida bygdens historia.

Informationsbladet ”Flåhackan” ges ut 3 gånger/år och delas ut till samtliga hushåll i socknen.

Medlemskap

Du kan bli medlem och stödja vår verksamhet genom att betala medlemsavgift till BG nummer 5618-5697 

För 2020 är medlemsavgiften 150 kr/år. Ständigt medlemskap 1500 kr.

Swish: 123 148 53