Om föreningen


Aspås Heimbygdsförening bildades den 10 okt 1982. Föreningen månar om hela Aspås socken från Lundsjön i norr, Näset i öster, och Böle i väster.

Vår förening verkar för att alla de gamla bynamnen i socknen ska bevaras; Gräfte, Prästbordet, Gärde, Trången, Asplien, TrollMax, Nygården, Storgården, Drolet, Tomset, Östra Nygården,, Tand, Rehn, Lien, Sveom, Aspåsnäset,, Kattstrupen, Lägden, Näverbron, Näversjön, Rödnäset, Södra Långan, Rensbodarna, Österlångan, Slättänge, Kallkällan, Husmon, Stensvågen, Fältbygget.

Vår målsättning är att sprida kunskap om och dokumentera socknens historia "Nu för tin´och för i väln´". Detta är också namnet på vår årskrönika som utgivits sen år 1982.

Vår hembygdsgård heter "Holgers" efter Holger Gustavsson, som bodde där senast. Se särskild sida om hembygdsgården.

Den gamla Lundsjövägen går från Lundsjön, 2 mil norr om kyrkan i Aspås. Vi vill bevara den och levandegöra platser, händelser och personer som minner om vår historia från stenåldern fram till våra dagar. Vi anordnar därför kulturvandringar till platser efter vägen och i hela socknen.

Vi vill berika ditt kulturintresse samt lära dig mer om den bygd du bor i. Det senaste tillskottet i vårt kulturutbud är en kopia av "Jämtlands nationalförfattare" Aksel Lindströms författarkoja som uppförts vid hembygdsgården och invigdes där år 2017.

Studieverksamheten omfattar hembygd-/släktforskning, dokumentation och arkivering av gamla/nya fotografier från bygden.

Sammanfattningsvis är det våra viktigaste uppgifter att ta tillvara och vårda våra natur- och kulturminnen, dokumentera berättelser och foton från såväl nu- som dåtid, väcka intresse för forskning om släkt- och bygdehistoria samt stärka samhörigheten och gemenskapen med alla i hembygden. En verksamhetspolicy för vårt arbete har upprättats. Se särskild sida.

Förening:

Aspås Heimbygdsförening

Skapad av: Siv Gahlin (2018-12-04 12:38:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Siv Gahlin (2018-12-05 15:57:24) Kontakta föreningen