Kalender för kommande år


Vår års-kalender ser prel ut så här:

Studiecirklar om släktforskning/bygdeforskning, bild- och dokumenthantering  samt bokcirklar pågår under vår- resp hösttermin, kontaktpersoner: Släktforskning Doris Pålsson, tel 070-543 88 30, bild- och dokumenthantering Märit Ivarsson, tel 070-546 54 54.

Arbete med kommande årskrönika pågår nov-maj resp år. Bokförsäljning av nya årskrönikan prel från juni.

Årsmöte hålls vanligen i febr på hbf-gården Holgers. Då presenteras också den övriga planeringen av årets aktiviteter.

Under rubriken aktiviteter på hemsidan samt på föreningens Facebook-sida informeras fortlöpande om kommande aktiviteter/program.

 

Förening:

Aspås Heimbygdsförening

Skapad av: Siv Gahlin (2018-12-04 12:17:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Siv Gahlin (2020-12-13 10:14:51) Kontakta föreningen