Kalender för kommande år


Vår års-kalender ser prel ut så här:

Studiecirklar om släktforskning/bygdeforskning, bild- och dokumenthantering  samt bokcirklar pågår under vår- resp hösttermin, kontaktpersoner: Släktforskning Tomas Palmgren, tel 070-563 57 67, bild- och dokumenthantering Märit Ivarsson, tel 070-546 54 54.

Arbete med kommande årskrönika pågår nov-maj resp år. Bokförsäljning av nya årskrönikan prel från juni.

Årsmöte hålls vanligen i febr på hbf-gården Holgers. Då presenteras också den övriga planeringen av årets aktiviteter.

Under rubriken aktiviteter på hemsidan informeras fortlöpande om kommande aktiviteter/program.

 

Editerad av: Siv Gahlin (2019-05-29 14:55:47)