Skärvereds skola

Skärvereds skola byggdes sedan Mölneby AB 1904 skänkt tomten till Askome sockenkommun. 1909 upphörde den ambulerande skolan i norra sockendelen och undervisningen koncentrerades till Skärvereds skola. Här inrättades en mindre folkskola som 1933 ändrades till en folkskola av C-typ med varannandagsläsning. 1936 lades den ner på grund av minskat barnantal. Eleverna från norra socknen fick skolskjuts till Askome skola i byn. Skolbyggnaden i Skärvered såldes till Yngve Carlsson och hans hustru Lilly, som byggde om den till bostad. Numera är den sommarbostad för sonen Henrik och hans familj.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-14 13:51:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2019-01-02 08:19:02) Kontakta föreningen