Askome 502, Gamla skolan, vårterminen 1964.

Askome 502, Gamla skolan, vårterminen 1964.
Troligen är fotot från våren 1964. Detta var den sista klassen Maria Bengtsson hade. Kommunreformen hade inneburit att skolan organiserats i större geografiska områden. I Askome småskola gick nu barn även från angränsande socknar.
Stående från vänster :Tord, Roy Johansson Yngered, Kuno Johansson Örsedala, Lennart Karlsson Hökabäck, Inga-Lena Willen, Ulla Larsson Kyrkobacka Svartrå, Lena, Eva Ragnarsson Gunnarstorp, Monica Henriksson Lia, Maria Bengtsson.
Sittande frän vänster: Jan-Inge, Rune, Jane Frogsjö Köinge, Vivianne Olsson Köinge. Ellinor Karlsson Rörkull, Kerstin, Anna-Katrina Johansson Gunnarstorp, Märit Svensson Åsängen Köinge. Tord, Rune och Kerstin kom från norra Sverige deras pappor jobbade med kraftverksbygge.
Den äldre damen i bakgrunden är Marias syster från Varberg. Framför gruppen sitter tre pojkar, som inte tillhörde elevgruppen, fr v. okänd, Benny Johansson, Furet, och Mikael Larsson, Skolan. 
Fotograf

okänd


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-16 15:23:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2019-01-24 09:46:05) Kontakta föreningen