Askome 502, Gamla skolan, år 1946

Askome 502, Gamla skolan, år 1946
Oskar Johansson med klass 3-6 år 1946.
Bakre ledet fr v.: (1); (2) Gösta Nilsson, Yttregård; (3) Bertil Danielsson, Ätrafors; (4) Kurt Olsson, Hede 2; (5) Erik Pettersson, Överås; (6) Jan Alexandersson, Yttregård; (7) Rune Olsson, Dalagård.
Mellanraden fr v.: (1) Siv Hällström; (2) Barbro Olsson, Askome affär; (3) Inger Carlsson, Skärvered; (4) Thora Oskarsson, Askome skola; (5) Kerstin Magnusson, Myckhult; (6) Helge Johansson, Vrågård; Sven Olsson, Askome affär; Rolf Axelsson, Yngered: Erik Bengtsson, Flathult.
Sittande fr v.: (1) Anita Blom, Furuvik; (2) Marianne Andersson Veken Askome 6; (3) Eivor Eriksson, Ätrafors; (4) Gun Alexandersson, Yttregård; (5) Gun Hällström, Kärrastugan; (6) Berit Lagerblad, Smeagård; (7) Britt Andersson, Veken Askome 6; (8) Gunnel Carlsson, Skärvered; Ruth Andersson, Veken Askome 6; Britta Andersson, Heden.
I gruppen gick också följande elever som inte har identifierats: Anders Bengtsson, Flathult; Sune Johansson, Yngered, Ebbe Jönsson, Hede 2; Torsten Persson, Kungsbacka; Kurt Jönsson, Hede 2; Nils Nilsson, Klev; Ingvar Persson, Mossagård.
Originalfoto: Oskar Johansson

Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-10 10:18:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-05 10:26:39) Kontakta föreningen