Askome 502, Gamla skolan, år 1945

Askome 502, Gamla skolan, år 1945
Oskar Johansson och Maria Bengtsson med elever i Askome skola 1945
Stående länst upp: (1) Eivor Eriksson, Ätrafors, (2) Gun Hällström, Yngered, (3) Thora Oskarsson, skolan, (4) Siv Hällström, Yngered, (5) Barbro Olsson, affären, (6) Kerstin Magnusson, Myckhult.
Stående främre raden fr v: (1) Siri Bengtsson, Heden, (2) Gunborg Magnusson, Myckhult, (3) Linnea Nilsson, Klev, (4) Kerstin Hemlingberg, Yngered, (5) Margit Persson, Stommen, (6) Maj-Lis Blom, Furuvik, (7) Lennart Danielsson, Ätrafors, (8) Ove Olsson, affären, (9) Stig Troedsson, Fylleklev, (10) Jörgen Pettersson, Överås, (11) Jan Alexandersson, Yttregård.
Sittande bakre led fr v: (1) Torsten Persson, Kungsbacka, (2) Henry Johnsson, Ryssgärde, (3) Göran Callheim, Lågastorp, (4) Rune Olsson, Dalagård, (5) Arvid Bengtsson, Flathultet, (6) Sune Johansson, Yngered, (7) Anders Bengtsson, Flathultet, (8) Bertil Danielsson, Ätrafors, (9) Erik Pettersson, Överås, (10) Kurt Olsson, Mossagård, (11) Stig Hällström, Yngered.
Sittande främre led fr v: (1) Marianne Andersson, Veken, (2) Rut Andersson, Veken, (3) Inger Karlsson, Skervered, (4) Helge Johansson, Vrågård, (5) Sven Olsson, affären, (6) Ingvar Persson, Mossagård, (7) Rolf Axelsson, Yngered, (8) Britt Andersson, Veken, (9) Britta Andersson, Heden, (10) Berit Lagerblad, Smeagård, (11) Nils Karlsson, Klev.
Originalfoto: Oskar Johansson

Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-10 10:11:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-05 10:27:45) Kontakta föreningen