Askome 502, Gamla skolan, år 1944.

Askome 502, Gamla skolan, år 1944.
Oskar Johansson och Maria Bengtsson med Askome skolas elever 1944
Stående fr v: (1) Jörgen Pettersson, Överås, (2) Siri Bengtsson, Furuvik, (3) Sture Johansson, Vrågård, (4) Kerstin Magnusson, Myckhult, (5) Rune Persson, Stommen, (6) Maj-Lis Blom, Furuvik, (7) Olle Persson, Kungsbacka, (8) Kerstin Nilsson, Yttregård, (9) Margit Persson, Stommen, (10) Jan Alexandersson, Yttregård, (11) Vera Nilsson, Yttregård, (12) Kerstin Hemlingberg, Yngered, (13) Siv Danielsson, Ätrafors, (14) Linnea Nilsson, Klev, (15) Gunborg Magnusson, Myckhult.
Mellanraden sittande fr v: (1) Sven Olsson, affären (hade inte börjat skolan), (2) Arvid Bengtsson, Flathultet, (3) Bertil Danielsson, Ätrafors, (3) Rune Olsson, Dalagård, (4) Gun Alexandersson, Yttregård, (5) Gun Hällström, Yngered, (6) Gunnel Karlsson, Skervered, (7) Siv Hällström, Yngered, (8) Barbro Olsson, affären, (9) Tora Oskarsson, skolan.
Främre raden fr v: (1) Sune Johansson, Yngered, (2) Henry Jonsson, Ryssgärde, (3) Kurt Olsson, Mossagård, (4) Stig Hällström, Yngered, (5) Erik Pettersson, Överås, (6) Anders Bengtsson, Flathultet, (7) Göte Troedsson, Fylleklev, (8) Göran Callheim, Lågastorp, (9) Torsten Persson, Kungsbacka, (10) Ove Olsson, affären, (11) Lennart Danielsson, Ätrafors.
Originalfoto: Oskar Johansson
Fotograf

Okänd


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-10 10:01:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-05 10:29:04) Kontakta föreningen