Askome skolor

Folkskolereformen 1842 tog lång tid att förverkliga. Askome och Vessige fick gemensam lärare i slutet av 1840-talet, Peter Nilsson. Först 1863 fick Askome  egen lärare, Gustav Vallgren. Skolan var från början ambulerande.

Askome fick eget skolhus i byn 1867, byggd på en avstyckad tomt från Smeagård, medan norra socknen hade ambulerande skola fram till 1909, då Skärvereds skola byggdes. Den upphörde 1937 och byggnaden, som också varit lärarbostad, såldes 1938 och blev privatbostad.

Småskollärarinnan Hanna Carlsson och hennes man byggde Bäckholmen 1901, på en avstyckad tomt från Ledsgård. Det var deras bostad, men ett av rummen hyrde de ut till kommunen som skolsal för småskolebarnen i Askome. Se Askome 415, Bäckholmen.

1922 byggdes en lärarbostad. Tidigare hade folkskolläraren bott i västra änden av skolhuset. Troligen byggdes den bostaden om till klassrum för fortsättningsskolan.

1938-39 revs den gamla skolan i byn och ersattes av en ny.

1995 sålde kommunen skolan och Montesoriskolan Asken flyttade in. Denna verksamhet flyttades till Vessigebro 2011, fastigheten köptes av Monicka  Dahlsjö och Michael Isaksson och har anpassats till bostad.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-30 09:19:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2019-01-02 08:17:29) Kontakta föreningen