Askome 502, Gamla skolan, år 1941

Askome 502, Gamla skolan, år 1941
1939-40 byggdes ny skola i Askome. Källaren innehöll förråd, badstuga för eleverna samt kök där det fr o m 1951 serverades skolmat. Här var också tidvis skolkök för flickor från Vessige skola. På nedre våningsplan två klassrum, ett för folkskolan (klass3-6) och ett för småskolan (klass 1-2). Andra våningen innehöll gymnastiksal och slöjdsal för gossar. Gymnastiksalen användes också som samlingssal för bl a föreläsningsföreningen och hembygdsföreningen. Byggnaden till vänster är tjänstebostad för folkskolläraren på första och för småskollärarinnan på andra våningen. Orsaken till att Askome lilla sockenkommun kunde bygga dessa präktiga skolanläggningar var att man hade ett stabilt skatteunderlag då två kraftstationer i Ätran fanns inom socknens gränser. Nere vid kanten av Askome damm ligger fastigheten "Hörabacken". 
Originalfoto: Oskar Johanssons samling.
Fotograf

Okänd


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-05 08:08:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2019-01-02 08:17:18) Kontakta föreningen