Befallningsman Helge Bengtsson, Överås 105, Askome

Befallningsman Helge Bengtsson, Överås 105, Askome
Frälsefogden och befallningsmannen Helge Bengtsson, död den 13 maj 1690 på Överås 105, Askome.
Detta är den första säkra dödsnoteringen i socknen eftersom bevarade kyrkoböcker är yngre. Han var troligen son till frälseåboen Bengt Helgesson som brukade Överås vid Hallands övergång till Sverige 1645.
På Överås bodde i slutet av 1600-talet frälsefogden Helge Bengtsson. Han var troligen född på gården, skaffade sig en stark position i byn och brukade hela gården som var ett halvt mantal. Han och familjen har för eftervärlden markerat sin sociala ställning i bygden med en praktfull gravsten som ännu kan beskådas invid sockenkyrkan. Hans båda söner, Jöns och Bengt Helgesson, delade gården och brukade ett fjärdedels mantal vardera. Däremot hade de till en början lika lite som fadern möjlighet att köpa Överås eftersom de var ofrälse. Fortfarande ägdes gårdarna här av adelsmän långt borta från socknen. Jöns, liksom hans bror Bengt, markerade emellertid mycket tydligt sitt samband med Överås genom att ändra efternamnet till Öhrwall, vilket uppenbarligen syftade på gårdsnamnet.
Jöns Helgessons son Christian övertog arrendet av Överås och sedan förvärvsreglerna ändrats hade han som ofrälse möjlighet köpa gården 1743. Dessutom hade hans far Jöns redan 1734 köpt de fyra frälseenheterna på Hede av den siste högadlige ägaren där, riksrådet och greven Carl Gustav Hård.
THE SOFVA HÄRUNDER OCH ÄRO ICKE DÖDA
THE HWILA IFRÅN AL OLYCKA OCH MÖDA
THEN EVIGA GLÄDIJEN OCH WÄLLUSTEN
SÖÖT HAR THEM NU MÖTT I ABRAHAMS SKÖÖTE
ANNO 1690 D: 13 MAIJ AFSOMNADE SAL: I HERREN
DHEN FORDOM ÄHREB: OCH WÄLBET: BEFAL:
HELGIE BENGTSON AF ÖFRÅHS PASITAED 50 ÅHR OCH
(Hustruns namn blev av någon anledning aldrig tillfogat)
Stenen har troligen från början legat på golvet framme vid altaret, inne i den gamla träkyrkan. Därför har den blivit väl bevarad. 
Fotograf

Sven Larsson


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-19 09:33:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-29 17:35:43) Kontakta föreningen