Ryssgärde Bergsgården 203

Fastighetsbeteckning Ryssgärde 1:4

Gården är en sammanslagning år 1919 av Ryssgärde 1:3 (Ottos) under Skallaberget och 1:4 (Kristians) vid Ryssgärdesmossen. 1937 flyttades gården ut till landsvägen och fick sitt nuvarande läge.

Tidigare ägare: Kristian Andersson 1892, Sterbhus 1923, Karl Kristiansson 1929, John Johnsson 1944, Henry och Ingegerd Johnsson.

Nuvarande ägare Håkan Johnsson och Carina Harnesk.

Källor: Askomeboken; Gods och gårdar, 2016.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2016-11-15 17:11:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-03 10:20:07) Kontakta föreningen