Ryssgärde

Namnet skrevs på 1500-talet Rydtzgierde, röjningsgärdet, vilket vittnar om att den ursprungligen kan ha varit en utflyttning från bebyggelsen kring Askome kyrka. Två resta stenar på fastigheten tros vara från 700- eller 800-talet, men uppodlingen av gärdet kan vara mycket äldre.

Stamhemmanet Ryssgärde bestod ursprungligen av två gårdsenheter. En ligger kvar på den gamla boplatsen, nu Ryssgärde 1:2. Den andra gården delades i två brukningsenheter, dels en vid Skallaberget (Ottos) och en vid Ryssgärdesmossen (Kristians). Dessa båda sammanslogs 1919 och 1937 byggdes denna gård upp ute vid vägen och fick namnet Bergsgården.

Ett torp eller stuga har legat under Skallaberget, nära nuvarande Bergsgården.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-11-25 13:56:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-03 10:12:16) Kontakta föreningen