Andreasa Hansabo 150

Mitt emot Hansabo 150, på andra sidan landsvägen, finns rester av en smedja. Platsen kallas "Andreasa" och här låg ett torp, byggt 1865.

Inteckningsprotokoll Årstads häradsrätt.

(förnyat 6.10.1877)

Till min broder Andreas Larsson o h h Anna Magdalena Johansdotter öfverlåter jag till torplägenhet fem geometriska tunnland jord å mitt egande hemman No 1 Hansabo utegor intill de hus de derstädes uppföra mot följande villkor, nemligen

1:,o                Uti årlig skatt skola de till mig eller min rättsinnehafvare betala sex rikdaler riksmynt hwilka betalas den 1ste Oktober hvarje år.

2:o                 Skola de årligen utgöra Tolf mans- och fyra qvinsdagswerken när som helst de så fordras, dock skall jag eller min rättsinnehafvare dervid bestå dem med kost.

3:o                 Jorden får genast tagas i bebrukning, dock skall intet af ofvanskrifne skatt och dagsverken utgöras på fem år räknade från den 25te mars 1865 och betalningen af skatten den 1ste Oktober sistnämnde år.

Hansabo den 25 mars 1865 Carl Lorentz Larsson.

 

(Carl Lorentz Larsson var född 1.6.1828 i Askome Bengt Jonsgård. Han gifte sig med Johanna Gustava Andersdotter i Hansabo och de övertog gården där. Brodern Andreas Larsson, född på Bengt Jonsgård 14.9.1821, anlade detta torp. )


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-09 08:49:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-09 08:50:19) Kontakta föreningen