Hansabo 150

Namnet Hansabo, där första leden är mansnamnet Hans och andra leden är bohl eller "fäbod" och vittnar om att detta är en ensamgård som troligen uppodlats av någon/några som flyttat ut från byn kring kyrkan. Det var en ensamgård och inägorna har aldrig laga skiftats eftersom de inte var blandade med någon annan gård. Däremot berördes gården då utmarken skiftades och då fick Hansabo sin nuvarande ägogräns mot grannfastigheterna i utmarken/skogsmarken.

Stamhemmanet Hansabo 150, 1/4 mantal kronohemman, friköptes någon gång under 1860-talet.

Kända ägare till gården: Sven Arvidsson omkr. 1700, Joen Svensson 1736, Sven Jonsson 1764, Ingel Svensson 1795, Anders Ingelsson 1824, Carl Lorentz Larsson och Johanna Gustava Andersdotter 1850 (hon var dotter till förre ägaren), Lars Johan Carlsson och Hilda Nikolina Eliasdotter 1885, Ätrafors Kraft AB 1907, Hugo wennerholm 1914, Karl Bengtsson och Neta Olivia Karlsson 1916, Emil  och Fina Persson 1922, Johan Persson 1963.

Nuvarande ägare: Sven Nilsson.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-11-20 15:30:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-04 10:14:49) Kontakta föreningen