Hansabo Askome

Namnet Hansabo, där första leden är mansnamnet Hans och andra leden är bohl eller "fäbod" och vittnar om att detta är en ensamgård som troligen uppodlats av någon/några som flyttat ut från byn kring kyrkan. Det var en ensamgård och inägorna har aldrig laga skiftats eftersom de inte var blandade med någon annan gård. Däremot berördes gården då utmarken skiftades och då fick Hansabo sin nuvarande ägogräns mot grannfastigheterna i utmarken/skogsmarken.

Stamhemmanet Hansabo, 1/4 mantal kronohemman, friköptes någon gång under 1860-talet.

Till Hansabo hör numera, förutom gården Hansabo 150, en rad avstyckade fastigheter som bebyggts med huvudsakligen fritidsbostäder av vilka ett par övergått till permanentboende.

 

 

 

 

.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-11-20 15:07:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-04 09:41:23) Kontakta föreningen