Nedre Bökås

Bökås bestod av två gårdar, benämnda Övre och Nedre Bökås.

1881 köpte ägarna till Övre Bökås, Bengt August Nilsson o h h Anna Lovisa Eriksdotter även denna gård. I nio år sambrukades gårdarna, men sedan makarna avlidit såldes gården 1890. Ett år senare övertogs gården av Sven Elof Ingemarsson o h h Anna Sara. De sålde gården vidare 1893 till Johan NIlsson från Yered, Krogsered. Johan hade två söner i ett tidigare äktenskap, Karl och Herman. Karl gifte sig med Augusta Troedsson och Herman med hennes syster Jenny Troedsson. Bröderna var båda skräddare och efter att ha arrenderat gården några år flyttade Karl till Halmstad och herman till Ätran (Gunnarp) där de blev skräddare på heltid.

1903 köptes båda gårdarna i Bökås av Noak Johansson från Junkagård i Krogsered, som senare blev stor trävaruhandlare i Varberg. Köpet av Bökås syftade säkerligen till att utnyttja skogstillgångarna. 1905 avled Noak Johanssons far i Junkagård och föräldrahemmet såldes. Noak överlät då Nedre Bökås till sin bror Johan Johansson, som flyttade hit med sin mor och tre minderårig syskon. 1910 drabbades Nedre Bökås av eldsvåda och gården byggdes aldrig upp igen. Modern var nu död och de fyra syskonen skingrades. Johan bodde hos sin svåger i Tornared och skötte jordbruket i Nedre Bökås ytterligare några år, men sålde slutligen gården till Hugo Wennerholm, som också ägde Övre Bökås. Därmed upphörde även Nedre Bökås som självständig jordbruksenhet och hela hemmanet blev en skogsfastighet utan bebyggelse.

Senare ägare har  varit bl a Yngeredsfors Kraft AB, Allmänna brand och Göteborgs stift. Numera är ägorna planterade med gran, medan tomten är öppen och under våren är den gamla trädgården, liksom i Nedre Bökås, täckt av tusentals påskliljor.

 


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-01-01 14:35:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-11-20 11:26:40) Kontakta föreningen