Johan Johansson, Nedre Bökås, Askome

Johan Johansson, Nedre Bökås, Askome
Johan* Emil Johansson, f. 26 sept. 1880.
1903 köptes båda gårdarna i Bökås av Noak Johansson från Junkagård i Krogsered, som senare blev stor trävaruhandlare i Varberg. Köpet av Bökås syftade säkerligen till att utnyttja skogstillgångarna. Noak bodde troligen aldrig i Bökås utan arrenderade ut jorden till skräddaren Karl Johansson. 1905 avled Noak Johanssons far i Junkagård och föräldrahemmet såldes. Noak överlät då Nedre Bökås till sin bror Johan Johansson (bilden) som flyttade hit med sin mor och tre minderåriga syskon. 1910 drabbades Nedre Bökås av eldsvåda och gården byggdes aldrig upp igen. Modern var nu död och de fyra syskonen skingrades. Johan bodde hos sin svåger i Tornared och skötte jordbruket i Nedre Bökås ytterligare några år, men sålde slutligen gården till Hugo Wennerholm, som också ägde Övre Bökås. Därmed upphörde även Nedre Bökås som självständig jordbruksenhet och hela hemmanet blev en skogsfastighet utan bebyggelse.
Originalbild: Arne Perssons samling.  
Fotograf

Signe André, Falkenberg


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-01-01 13:28:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-25 09:25:50) Kontakta föreningen