Klev 203

Klev B, 1:4

Klev bestod av två gårdar varav den ena  flyttade ut vid laga skiftet. Klev 203 blev kvar på den gamla gårdsplatsen vid vägen mot Bökås och Fylleklev. Där låg den fram till 1931 då den brann ner i en eldsvåda. Den byggdes upp igen närmare ån Ätran, men revs i samband med utbyggnaden av Boaforsen 1963-64. Gården lades helt under vatten vid uppdämningen.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-01-01 09:35:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-03 15:43:25) Kontakta föreningen