Landsvägen i dalen vid Klev 110, före uppdämningen

Landsvägen i dalen vid Klev 110, före uppdämningen
Ätran rinner ännu fritt i dalen. Sedan 1964 ligger detta under vatten efter Boaforsens utbyggnad. Vägen som mynnar ut i landsvägen kommer från Arne Perssons gård, Klev 110. Den nya landsvägen, som  byggdes under anpassningen till den nya dammen skulle gå tätt intill gårdsplanen. På andra sidan syns Boa i Okome.
Originalfoto: Arne Perssons samling.
Fotograf

Arne Persson


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-01-01 12:00:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-25 09:33:22) Kontakta föreningen