Klev, Askome

Klev var platsen för två gårdar i äldre tid. Vid laga skifte flyttade den ena, här kallad Klev 110, med fastighetsbeteckningen 1:3, ut till den plats där den fortfarande ligger. Den andra gården, här kallad  Klev 203, med fastighetsbeteckningen 1:4, låg kvar fram till 1931, då den härjades av en eldsvåda. Den byggdes inte upp på den gamla boplatsen igen utan flyttades närmare ån Ätran. Där revs den vid utbyggnaden av Boaforsen 1963-64 och försvann under dammens vattenyta. I dag ligger Klevs gamla boplats kvar som en vacker ödetomt.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-01-01 09:45:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-03 15:41:50) Kontakta föreningen