Yngered 102 Emanuels

På den boplats där Yngered 102 numera ligger, låg tidigare Yngereds by. Vid laga skiftet flyttades flera ut, men kvar blev två gårdar, nuvarande Yngered 102 och Yngered 102 Emanuels. Den senare försvann i början av 1940-talet som självständig brukningsdel. Åkermarken lades till Yngered 102 och skogsmarken såldes till Bengt Nilsson, Åkulla 1941. Byggnaderna på Emanuels revs efterhand.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-23 16:58:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-29 16:11:36) Kontakta föreningen