Yngereds by

Yngereds by i Askome socken bestod ursprungligen av ett antal tätt liggande gårdar. I utmarken uppstod torp. I den mäktiga forsen i Ätran  intill byn fanns kvarnar och även en smedja. Laxfisket var viktigt för försörjningen. I forsen byggdes Yngeredsfors kraftverk 1905-07, som försåg Papyrus i Mölndal och även Varbergs stad med elektrisk kraft.

I dag finns en gård kvar på den gamla byns plats, Yngered 102.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-12-02 09:23:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-25 14:09:02) Kontakta föreningen