Uppdämningen av Ätran efter Boaforsens utbyggnad.

Uppdämningen av Ätran efter Boaforsens utbyggnad.
Uppdämningen av Ätran pågår vid Klevalyckan, Skärvered, 1964. Boaforsen har 1963-64 byggts ut med en kraftstation som ersatte den gamla Yngeredsfors kraftstation från 1907. 
Fotograf

Bo Pettersson.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-10-20 17:13:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-23 11:02:25) Kontakta föreningen