Ny vägsträckning vid Klevalyckan Skärvered, p gr a Boaforsens utbyggnad.

Ny vägsträckning vid Klevalyckan Skärvered, p gr a Boaforsens utbyggnad.
Klevalyckan var ursprungligen ett torp under Skärvered. Avstyckades som gård 1925. Axel Karlsson blev den siste ägaren på gården eftersom den löstes in av Yngeredsfors AB, revs 1963 och tomten sattes under vatten vid uppdämningen för utbyggnaden av Boaforsen.
Fotot är taget 1963 då markarbetena inför uppdämningen och den nya vägsträckningen är igång, men gårdsbyggnaderna ännu inte rivna.
Fotograf

Arne Persson.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-12-29 12:47:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-25 12:14:55) Kontakta föreningen