Uppdämningen vid bygget av Boaforsens Kraftstation

Uppdämningen vid bygget av Boaforsens Kraftstation
Uppdaämningen av Boaforsdammen som var färdig 1964. Den gamla Yngeredsfors kraftstation hade tjänat ut och kraftverket flyttades till Boaforsen något uppströms. Därmed ökade fallhöjden med cirka 10 meter. Gårdarna Klev och Klevalyckan revs innan deras mark sattes under vatten.
Fotograf

Arne Persson, Klev


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-26 17:48:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-29 08:57:21) Kontakta föreningen