Hede 224, Horsaveke Gärdet

Torpet anlades 1825 på Hede gårds utmark och låg nära Ätran ute på gärdet (se kartan). Området är numera en del av gården Hede 224. Torpet tycks ha upphört redan 1877, men lämningar av byggnaderna fanns kvar in på 1900-talet, enligt vittnesuppgifter.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-28 17:51:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-12 17:00:03) Kontakta föreningen