Horsaveke Gamle Bengts torp

Torpet anlades 1840 på Hede gårds utmark. Det har av eftervärlden kallats "Gamle Bengts torp" efter den Bengt Svensson som kom hit 1849 och levde här fram till sin död 1904. Från 1908 ligger här gården Hede 224.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-28 17:48:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-01 22:28:43) Kontakta föreningen