Hede 224, Backstugan Kohagen

Backstugan Kohagen uppfördes troligen i slutet av 1850-talet på Hede gårds utmark. Vid avstyckningen och nybildningen av nya fastigheter på Hede 2 hamnade backstugan på ägorna till Hede 224. De sista resterna av backstugans husgrund togs bort av Robert Olsson på 1920-talet. Kvar finns resterna av en stensatt jordkällare, som markerar det ungefärliga läget av byggnaden. Backstugan fungerade tidvis som"ålderdomshem", då en av innehavarna fick kommunens uppgift att ta hand om och sköta några åldringar.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-28 17:44:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-15 09:27:45) Kontakta föreningen