Backstugan Kohagen

Backstugan Kohagen
På åkern inne i hörnet till vänster, utanför bilden, låg backstugan Kohagen. I bildens mitt rester av jordkällaren. I bakgrunden syns gårdarna Hede 224 till höger och Askome Salomons Gård 135 till höger.

Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-01 16:20:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-23 09:36:29) Kontakta föreningen