Hede 224

 

Detta var en av de tre gårdar som avstyckades från Hede gård 1908. Torparen Johan Bernhard Persson köpte för sin sons räkning det avstyckade skiftet 1908. Sonen Julius Johansson kom hem från USA, övertog markområdet och uppförde gårdsbyggnader här 1908-09. Här hade tidigare legat ett torp, se "Hede, Gamle Bengts torp".

Ägare 2014: Dan och Anna-Karin Karlsson, sedan 2008.

Tidigare ägare: Julius Johansson, 1908-1910, Robert och Gerda Olsson, 1910-1946, Gösta och Ellen Petersson, 1946-1949, John och Margit Larsson, 1949-1974, Ove och Solveig Larsson, 1974-2008.

Areal: 19,2 ha

Mangårdsbyggnaden: Byggd 19009, ombyggd 1953 och 1994.

Jordbruksmarken odlas av ägarna.

Verksamhet: Timmertransporter, delägare i företag.

Källa: Bl a Gods och gårdar, 2014.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-12-03 12:56:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-01 22:29:42) Kontakta föreningen