Hede 231, Päars torp

Torpet låg längst ner på Hede gårds utmark, kallad Veken, Horsaveken. Det anlades 1825, då Bengt Andersson fick möjlighet att anlägga torpet här. Sonen Pär Bengtsson, som var en färgstark person, har åt eftervärlden gett namn åt torpet. Syftet med torpen var att innehavarna skulle göra dagsverken på huvudgården, men också fick rätt att påbörja uppodlingen av denna utmark.

Sonen Alfred Persson tog över stugan och bodde här till sin död 1932. Då han var död revs stugan.

På denna plats ligger sedan 1908 gården Hede 231.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-28 17:25:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-01 13:59:39) Kontakta föreningen