Hede 231, Askome, fotograferad omkring 1935. Gården ägdes då av Julle (Julius) och h h Lisa Troedsson. Gården fotograferad från söder. I fotots vänstra kant syns Päars torpstuga, strax innan den revs. Torpet var den ursprungliga bebyggelsen på platsen från 1825

Hede 231, Askome, fotograferad omkring 1935. Gården ägdes då av Julle (Julius) och h h Lisa Troedsson. Gården fotograferad från söder. I fotots vänstra kant syns Päars torpstuga, strax innan den revs. Torpet var den ursprungliga bebyggelsen på platsen från 1825
Hede 231, Askome, fotograferat omkring 1935. Gården ägdes då av Julle (Julius) och h h Lisa Troedsson. Gården fotograferad från söder. I fotots vänstra kant syns Päars torpstuga, strax innan den revs. Torpet var den ursprungliga bebyggelsen på platsen från 1825.
Originalfoto: Axel och Linnea Anderssons samling.
Fotograf

Okänd


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-01 13:44:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-14 09:52:08) Kontakta föreningen